Start Om Mästercenter Hyresgäster Kontakt

Välkommen till Mästercenter

Vi tror att våra hyresgäster är Mästare inom sitt område.

Genom att samla seriösa företag inom Bygg- och Fastighets- och Industri-service till vårt MästerCenter bildas synergier för våra hyresgäster. Affärer mellan hyresgästerna kan vara ett sådant exempel.

Vi söker i första hand företagare med traditioner och som står för kvalité. Det kan vara ett familjeföretag eller entreprenörer med lång erfarenhet från sin bransch.

Länna industriområde har växt och expanderat kraftigt de senaste åren med stor etablering av byggvaruhus och produkter för fastigheter och byggande, t.ex. Bauhaus, Beijer, Rusta, Optimera, XL bygg mfl.

En anledning är den stora marknad för byggnation som finns på södertörn. Den stora mängd människor som besöker området är ytterligare ett skäl som gör det intressant för företag som vill etablera sig inom byggnation & fastighet.
Mästercenter
Mästercenter
... del av kontor...
Dumpervägen 6, plan 2

Våra lokaler

Tekniska beskrivningar här...

BAS: innebär att vi tillhandahåller
 • Industrilokaler i marknivå
 • Kontor en trappa upp med pentry och wc
 • Stora lastportar med möjlighet att köra in direkt i varje lokal
 • Portöppning 4,3 X 4,3 m
 • Snygg kundentré med plats för butik
 • Grundbelysning. Ventilation. Egen elmätare
 • Välisolerad lokal med treglasfönster
 • Rätt till skylt
 • Brandlarm/Utrymningslarm
 • Inomhusbrandpost
 • Parkeringsplatser efter avtal
 • Tillgång till trivselytor
 • Snöröjning
 • Kameraövervakning

TILLÄGG:
 • Receptionstjänster
 • Konferensrum
 • IT-service
 • Café
 • Redovisning, Administration
 • Extra parkering och uppställningsplats
 • Posthantering
 • Tillgång till miljöstation
 • Inre underhåll
Mästercenter

Mästercenter
... fri parkering ...

Tekniska beskrivningar här...

Våra hyresgäster

Dumpervägen 5
 • Brödservice i Stockholm Öst AB
 • Berlex AB
Dumpervägen 8
Dumpervägen 10

Kontakt

Mästercenter AB
Dumpervägen 6
142 50 SKOGÅS

Telefon: 08 - 60 90 300
Epost: info [at] mastercenter.se
Karta och vägbeskrivning:

Jan Lindberg:
 • Telefon: 08 - 60 90 300
 • Mobil: 070 - 999 91 99
 • Epost: info [at] mastercenter.se
Orvar Stambert: Personuppgiftsansvarig
 • Vi lagrar material i 14 dagar
 • Vi övervakar i syfte att förhindra och utreda brott
 • Registrerade har rätt att begära att vi raderar begärda uppgifter inom 14 dagar
 • Rättslig grund för övervakning är artikel 4 i Dataskyddsförordningen 6.1 i Integritetsskyddsmymdigheten

Lediga lokaler

Inget ledigt

Tekniska beskrivningar

Dumpervägen 5
 • Grund & Golv: Stålslipad dubbelarmerad betong +150 mm, isolering 50-100mm. Kantbalkar runt kyldelen
 • Fasader: Sandwichpaneler typ LL200 EPS med lackerad plåt, tegelbröstning på lastkajen 1,8 m
 • Portar: Isolerad motordriven takskjutport och snabbport, en luftsluss in till frysen.
 • Fönster: Naturanodiserad aluminium fönster och naturanodiserade fönsterband.
 • Dörrar
 • Isolering: Väggar av sandwichpaneler typ LL200EPS U-värde 0.19, takutförande SPHI U-värde 0.20, plattan isolerad med 50-100mm isolering.
 • El: Fastigheten har ett elrum och två undercentraler och del av gemensamt abonnemang.
 • VA: Indraget kallvatten, egen VV beredare.
 • Värme: Lagerdelen uppvärms av värmeåtervinning från kylanläggningen, kontoren värms upp av oljefyllda elradiatorer.
 • Ventilation: Egen ventilationsanläggning med 80-90% värmeåtervinning.
 • Övervåning: Ca 140 m2 HDF-element 200 mm och 30mm golvavjämning.
 • Invändigt: Ek-parkett, klinkergolv i personalutrymmerna, WC och dusch med klinker och kakel.
 • Körytor: Asfalterade ytor med markerade parkeringsplatser.
 • Trivselytor: Plattsatt pausyta med bänkar och bord inramning av buskar och blommor. två separata trädgårds ytor vid infarten med träd,buskar och blommor.
 • Lastkaj: 124 M2 platsgjuten betong
 • Skärmtak: 140 m2 över lastkajen
 • Industrihallen är uppförd av Llentab
Dumpervägen 6,8,10
 • Grund & golv: Stålslipad dubbelarmerad betong +150 mm, isolering 50/100 mm.
 • Fasader:Lackerad plåt, tegelbröstning till 2,1 m på framsidan,borstad betongsockel 0,9 m hög på portsidan. Regnskyddande entreèr.
 • Portar: Torverk Q door vikport 4-delad med gångdörr och fönster.
 • Fönster: Aliminiumklädda fönster på trästomme,lågenergi. Längstgående ljusinsläpp på portsidan 5 m upp.
 • Dörrar: Inglasade aliminium dörrar på entre sidan och integrerad gångdörr i portarna.
 • Isolering: Välisolerad lokal, golv 50/100 mm cellplast, tak 250 mm sprutad lösull, ytterväggar 195 mm mineralull.
 • El: Lokalerna har en egen undercentral och del av gemensamt abonnemang.
 • VA: Indraget kallvatten. Egen VV beredare
 • Värme: Värmepumpar luft/luft samt oljefyllda elradiatorer.
 • Ventilation: Varje lokal har en egen ventilations anläggning med 80-90% värmeåtervinning
 • Övervåning: Ytan motsvarar ca 40% av undervåningen, Bjälklag 200 mm lättbetong och 30mm golvavjämning.
 • Invändigt: Ek-parkett, klinkergolv i personalutrymmen, WC och dusch helklätt med kakel/klinker. Trinett i dom mindre lokalerna och kök i dom större lokalerna.
 • Körytor: Asfalterade ytor med markerade parkeringsplatser. Baksidan för lastbilar och transporter. framsidan för besökande personbilar
 • Trivselytor: Gemensamma pausytor bänkar,bord med inramning av rosenbuskar och tujor, gräsytor med buskar och träd.
 • Brandskydd: Brandlarm och utrymningslarm, Inomhusbrandpost, timer till spisarna. Varje lokal är egen brandcell och har egen ventilationsanläggning, väggar EI 30-60.
 • Industrihallarna: är uppförd av LLentab.
 • Solceller: etapp 1 80 m2 solceller monterade på Dumpervägen 6